top of page
  • Foto van schrijverBrigitte Van Gerven

Persbericht: Voorstel voor een koolstofheffing en -dividend gelanceerd als Europees burgerinitiatief


Koolstofheffing + Dividend + Grenscompensatie

Brussel, 15 mei 2019 - Vandaag werd een nieuw Europees burgerinitiatief gelanceerd met de titel "De snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor de klimaatverandering". In het voorstel wordt de Europese Commissie verzocht om een koolstofprijs in te voeren op EU niveau, beter bekend als “koolstofheffing en –dividend”. De Europese Commissie heeft het voorstel eerder deze maand geregistreerd.

De organisatoren van het initiatief hebben nu één jaar de tijd om de 1 miljoen handtekeningen te verzamelen die de Europese Commissie nodig heeft om het voorstel te beoordelen.

Wetenschappers en economen zijn het eens: Vervuiling alsmaar duurder maken en de opbrengst teruggeven aan de huishoudens werkt. Een geleidelijk stijgende prijs voor fossiele brandstoffen vermindert de vervuiling doordat bedrijven en consumenten kiezen voor schonere en goedkopere opties. Al het ingezamelde geld wordt elke maand eerlijk teruggegeven aan de burgers als dividend. de meeste gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen zullen door dit beleid zelfs beter af zijn.

Het Europees burgerinitiatief is een democratisch instrument dat elke Europese burger in staat stelt het beleid vorm te geven door een wetsvoorstel in te dienen. Indien ten minste een miljoen handtekeningen voor een burgerinitiatief worden verzameld, moet de Commissie het voorstel onderzoeken en aangeven welke stappen zij zal ondernemen.

"We staan op een keerpunt in de geschiedenis", zegt Brigitte Van Gerven, woordvoerder van het initiatief. "Na jaren van apathie voor het klimaatprobleem zijn de mensen wakker geschud, dankzij de acties van Greta Thunberg en de klimaatstakers. De uitdaging is nu om deze energie om te zetten in een sterk en ambitieus klimaatbeleid."

Als beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, werd eerder dit jaar in Canada reeds een koolstofheffing en -dividend ingevoerd, waar de burgers al hun "Climate Action Incentive"-cheques hebben mogen ontvangen. In de Verenigde Staten is door leden van beide partijen de Carbon Fee and Dividend-wetgeving geïntroduceerd als de “Energy Innovation and Carbon Dividend Act”.

Het is een concreet, realistisch en financieel haalbaar beleid dat budgettair neutraal is voor de overheid. Bovendien is het sociaal rechtvaardig, want het is geen belastingverhoging, maar een groene belastingverschuiving - een herverdeling van degenen die veel vervuilen naar degenen die weinig vervuilen.


Ga voor meer informatie naar de website van het initiatief: www.citizensclimateinitiative.eu/nl/


Commentaires


bottom of page