Over de Citizens' Climate Lobby 

De “Citizens’ Climate Lobby”(CCL) is een apolitieke non-profit grassroots beweging die de overheid wil aanzetten to een effectief en ambitieus klimaatbeleid.

Om de politieke wil te genereren om ons voorstel van een Koolstofheffing en Koolstofdividend ingang te doen vinden trainen en ondersteunen wij vrijwilligers om relaties uit te bouwen met politieke verkozenen, de media en de lokale gemeenschap.

De Citizens’ Climate Lobby is opgericht in de Verenigde Staten en telt daar reeds meer dan 400 groepen. Ook buiten de VS is de CCL actief, o.a. in Canada, Australië en India. In Europa zijn er actieve groepen in vele lidstaten o.a. in Duitsland, Zweden, Portugal, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische tak van de Citizens' Climate Lobby is recent opgericht. Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Contacteer ons via het contactformulier.

Onze waarden

Verantwoordelijkheid: we willen de draagkracht van onze planeet bewaren voor onze en toekomstige generaties. We moeten de klimaatbescherming na het akkoord van Parijs nieuw leven inblazen en ambitieuzere doelen stellen om schadelijke emissies te beperken.

Vrijheid: We willen CO2 emissies op de meest effectieve en minst bureaucratische manier verlagen, dit gaat door het invoeren van een koolstofheffing die klimaatbescherming beloont en die de vervuilers de vrijheid geeft om te beslissen op welke manier ze hun emissies zullen verlagen.

Rechtvaardigheid: De klimaatverandering is een probleem van onrecht. Fossiele brandstofbedrijven maken miljarden winst, maar de schade veroorzaakt door hun activiteiten moet door de gewone mensen opgehoest worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering enkel kan worden opgelost door dit onrecht aan te pakken.

Wij willen dat diegene die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering (dus de grootste vervuilers, dit zijn in het algemeen de – extreem- rijken) betalen om het klimaatprobleem op te lossen. De praktische verwezenlijking gebeurt door een koolstofheffing met dividend in te voeren. De opbrengst van de koolstofheffing wordt gelijk verdeeld als koolstofdividend over alle inwoners van het land. Vooral lage en middeninkomens zullen er hierdoor financieel op vooruitgaan.

Wat we doen

We lobbyen voor ons voorstel omtrent de koolstofheffing en koolstofdividend, door goede relaties op te bouwen met de vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Hierbij staan wederzijds respect en begrip centraal.

We schrijven brieven en opiniestukken naar de media, en we vergaderen met de editors om hun steun te verkrijgen. Ook werken we met digitale media, radio, televisie en alle vormen van sociale media.

We geven presentaties en doen mee aan evenementen om de CCL te promoten en om ons voorstel voor een koolstofheffing en koolstofdividend voor te stellen.

Enkele actiefotos