Creëer de politieke wil voor een leefbare wereld

De klimaatverandering is geen verre dreiging meer, maar een dagelijkse realiteit. Klimaatwetenschappers waarschuwen ons al tientallen jaren dat onze CO2 uitstoot de aarde zal doen opwarmen en o.a. extreme droogtes en hittegolven, bosbranden, orkanen en zeespiegelstijging zal veroorzaken. Deze voorspellingen beginnen nu uit te komen. We zien nu enkel nog maar het begin van de gevolgen van de klimaatverandering. Het is dringend tijd om in te grijpen.

De Citizens' Climate Lobby is een internationale burgerbeweging, opgestart in de VS in 2007. Over de hele wereld heeft de CCL honderden groepen die samen werken om de politieke wil te creëren voor een leefbare wereld. Wij geloven dat het niet voldoende is dat de mensen individueel hun gedrag aanpassen om het klimaat te redden. Om te evolueren naar een koolstofarme samenleving is een langetermijnvisie van de overheid en een effectief klimaatbeleid nodig.

Daarom lobbiet de CCL voor een ambitieus klimaatbeleid.

We streven naar de invoering van een koolstofheffing met dividend(oftewel klimaatinkomen). Economen en klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat dit de "beste eerste stap" is om de ergste gevolgen van een opwarmende wereld te voorkomen.

De CCL België is zowel op Belgisch als op Europees vlak actief om deze doelstellingen te bereiken.

Europees Burgerinitiatief voor het Klimaat

 

België hinkt jammer genoeg ver achterop waar het klimaatdoelstellingen betreft. Federaal zal de regeringsvorming nog wel een tijdje duren. Op Vlaams niveau hebben de nieuwe regeringspartijen al laten weten dat ze -hoewel ze zich willen spiegelen aan de Scandinavische landen- helemaal geen ambities hebben op gebied van klimaatbeleid.

Daarom zijn wij des te meer verheugd dat we erin geslaagd zijn een Europees Burgerinitiatief te starten, voor de invoering van een koolstofheffing met dividend op Europees niveau. Teken de petitie en deel ze met iedereen die je kent. Help ons om een miljoen handtekeningen te verzamelen en onze stem te laten horen in het Europees Parlement!