top of page
CCL Annual Meeting, Sept 2017

Creëer de politieke wil voor een leefbare wereld

De klimaatverandering is geen verre dreiging meer, maar een dagelijkse realiteit. Klimaatwetenschappers waarschuwen ons al tientallen jaren dat onze CO2 uitstoot de aarde zal doen opwarmen en o.a. extreme droogtes en hittegolven, bosbranden, orkanen en zeespiegelstijging zal veroorzaken. Deze voorspellingen beginnen nu uit te komen. We zien nu enkel nog maar het begin van de gevolgen van de klimaatverandering. Het is dringend tijd om in te grijpen.

De Citizens' Climate Lobby is een internationale burgerbeweging, opgestart in de VS in 2007. Over de hele wereld heeft de CCL honderden groepen die samen werken om de politieke wil te creëren voor een leefbare wereld. Wij geloven dat het niet voldoende is dat de mensen individueel hun gedrag aanpassen om het klimaat te redden. Om te evolueren naar een koolstofarme samenleving is een langetermijnvisie van de overheid en een effectief klimaatbeleid nodig.

Daarom lobbiet de CCL voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

We streven naar de invoering van een koolstofheffing met dividend(oftewel klimaatinkomen). Economen en klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat dit de "beste eerste stap" is om de ergste gevolgen van een opwarmende wereld te voorkomen.

De CCL België is zowel op Belgisch als op Europees vlak actief om deze doelstellingen te bereiken.

Aankomende acties

Het Fit For 55 pakket - het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot tegen 2030 met 55% te doen dalen wordt het meest ambitieuze voorstel ooit genoemd.

De Citizens' Climate Lobby is optimistisch doch kritisch over het voorstel. Voor ons ontbreken er belangrijke principes zoals: een uniforme koolstofprijs, over alle sectoren van de economie, zonder uitzonderingen en achterpoortjes, en een degelijke steun aan alle gezinnen om hen te helpen de energietransitie te verwezenlijken. Beleid moet simpel en transparant zijn om de kans op misbruik van publieke middelen te minimaliseren, en om de democratische controle over beleid en geldstromen te behouden.

Vanaf september zullen wij terug lobbyen op Belgisch en EU niveau om deze principes te verdedigen.

 

bottom of page