top of page
  • Foto van schrijverBrigitte Van Gerven

COP25 : België genomineerd voor « Fossiel van de dag »

4 December – COP25, Madrid. We hebben geen Joke Schauvliege meer als klimaatminister, maar Zuhal Demir belooft een waardige opvolgster te worden. Haar uitspraak over “plane-pooling” heeft internationale aandacht getrokken, en heeft er mede voor gezorgd dat België de twijfelachtige eer krijgt om op de COP25 genomineerd te worden als fossiel van de dag.

Uit het verslag van CAN (Climate Action Network):


Bosnië en Slovenië staan op de eerste plaats!


Slovenië wil de steenkoolverslaving van Bosnië financieren via de Sloveense NLB Banka, deels in handen van de regering en deels van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Dat is ongehoord! Als je broer aan drugsverslaving lijdt, is het niet zo netjes om hem geld aan te bieden om meer drugs te kopen.

Wereldleiders komen in Madrid bijeen om de klimaatverandering aan te pakken door de uitstoot te verminderen, vooral door de geleidelijke afschaffing van steenkool en andere fossiele brandstoffen. Nu Europa zich voorbereidt om te beloven het eerste klimaatneutrale continent te worden, is het een schande dat de Europese banken in de tegenovergestelde richting werken!


De tweede fossiele prijs gaat (opnieuw) naar Australië!


Australië ontloopt zijn verantwoordelijkheid als welvarend land en grote klimaatvervuiler. Het slaagt er niet in om haar deel te doen om inheemse volkeren in minder ontwikkelde landen (MOL's) te helpen in het licht van de rampzalige gevolgen van het klimaat. En nu heeft Australië de kwetsbaarheid van First Peoples gebruikt om te beweren dat we het verschil tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden moeten opheffen. Dit zou Australië dezelfde financiële verantwoordelijkheid voor klimaatactie geven als bijvoorbeeld Oost-Timor, Vanuatu, Tuvalu of Bangladesh. DIT IS EEN SCHANDE!


De derde fossiele prijs gaat naar België!


Terwijl Europa een leidende rol speelt in de klimaatcrisis, loopt België op alle doelstellingen achter. De nieuwe Vlaamse minister van Milieu stelt 'plane-pooling' voor, een term die ze zelf heeft uitgevonden. Dit wordt voorgesteld als een goede milieuoptie om naar de COP te komen! Dat betekent dat ze NIET met een privévliegtuig gaat, maar dat ze zal vliegen op een vliegtuig dat ook 'normale' passagiers heeft en 'zo vol mogelijk' is. Dit lijkt niet op een minister die de klimaatcrisis serieus neemt....


België zal zijn doelstellingen voor 2020 niet halen, en er is ook geen goed nieuws over 2030. Het plan dat vorig jaar aan de Europese Commissie werd voorgelegd, bevat te zwakke doelstellingen, geen duidelijk beleid om die te bereiken en een totaal gebrek aan integratie. Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat België vier regeringen heeft die het eens moeten worden over klimaatactie! Misschien kunnen ze een training-pool oprichten om met een beter plan te komen!


En dacht u dat dit is omdat ze zich op 2050 richten ? Vergeet het maar! Tot nu toe lijkt België zelfs geen duidelijk standpunt te hebben over de Europese klimaatneutraliteit in 2050. Ja, dat heb je goed gehoord. Ook al zei het IPCC dat de WERELD op dat moment klimaatneutraal moet zijn als we de doelstellingen van Parijs willen bereiken. Denken ze dat de EU als grote historische emittent minder hoeft te doen dan de rest van de wereld? Hun kans om duidelijkheid te verschaffen is volgende week, wanneer de EU-Raad over deze kwestie zal stemmen.


O, en nog één ding.... België heeft overal aangekondigd dat het zijn bijdrage aan het Groene Klimaatfonds zal verdubbelen. Leuk, maar zonder een getal weten we niet echt waar ze het over hebben. Want hebben we niet reeds vermeld dat er vier regeringen zijn die hierover moeten beslissen....? Kunnen ze dat misschien ook nog voor het einde van de COP duidelijk maken? Dat zou geweldig zijn!


Dus ja, een verdiend fossiel op deze zogenaamde 'blauwe COP', waar we het over de oceaan hebben. Weet je, dat ding dat stijgt en de Belgische kust tegen het einde van de eeuw zal overspoelen als we zo doorgaan.... Gefeliciteerd, België!


Comments


bottom of page