Ons burgerinitiatief uitgelegd in één minuut

Zorg er samen met ons voor dat deze snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor de klimaatverandering - die bepleit wordt door vele economen waaronder 27 Nobelprijswinnaars  - wordt ingevoerd in de EU. 

Help ons om een miljoen handtekeningen te verzamelen en onze stem te laten horen in het Europees Parlement!

De drie delen van onze klimaatoplossing

      Koolstofheffing   +   Klimaatinkomen   +   Grenscompensatie

De voordelen

De klimaatverandering aangepakt.

Een koolstofheffing is de meest efficiënte manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Elk ander beleid kost meer om dezelfde reductie te bereiken.

Gezinnen worden betaald.

De meeste lage en middeninkomensgezinnen zullen financieel beter af zijn. De mensen kunnen het ontvangen klimaatinkomen besteden zoals ze willen.

Er worden banen gecreëerd.

De terugvloeiende inkomsten creëren banen in lokale gemeenschappen en in de sector van de schone energie, zoals energie-efficiëntie en de sector van de hernieuwbare energie.

Een gezonder milieu.

Minder koolstofuitstoot en luchtverontreiniging leiden tot een betere luchtkwaliteit. Veel levens worden gered en gezondheidsproblemen worden vermeden.

Verdere economische besparingen mogelijk.

Een koolstofheffing stroomlijnt het beleid en maakt het mogelijk andere onnodige regelgevingen en subsidies af te schaffen.

Beloont positieve milieubeslissingen.

Iedereen wordt gestimuleerd om na te denken over energie-efficiëntie en zijn koolstofvoetafdruk te verminderen. Dit geldt voor particulieren, gezinnen, bedrijven, industrie en de publieke sector.

Stimuleert low-carbon oplossingen en technologische innovatie.

De koolstofheffing zorgt voor een prijsprikkel die leidt tot een drastische toename van groene investeringen, en versnelt de ontwikkeling en grootschalige commercialisering van koolstofarme technologieën.

Stimuleert wereldwijde invoering. 

De eenvoud en transparantie van dit beleid in combinatie met de grenscompensatie moedigt andere landen aan om een soortgelijk beleid in te voeren, waardoor de planeet leefbaar wordt.

Meer info: 

Wat kan ik nog meer doen ?

1. De petitie tekenen

2. Deel dit initiatief met iedereen die je kent

3. Sluit je bij ons aan en help ons bij het uitdelen van flyers, het verzamelen van handtekeningen, het schrijven van lezersbrieven, het maken van media content en youtube filmpjes, het vertalen van teksten naar andere Europese talen ...